ERFARENHET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Min erfarenhet som psykolog har jag inom olika områden så som:

 

- Skolpsykolog

- Kliniskpsykolog 

- Rehabiliteringspsykolog

- Habiliteringspsykolog

 

   

Psykologutredningar avseende såväl besvär till följd av exv. relationsproblem / mobbning,

som till följd av skador genom misshandel, trafikolycka, exponering för skadliga ämnen mm.

                                       

                                     

Jag har mångsidig arbetslivserfarenhet därför kan jag lättare förstå dig och hjälpa dig.

  

Jag är van att hjälpa människor i svåra livssituationer, genom att tillsammans med dem analysera situationen,

hitta konkreta lösningsmöjligheter, och ge stöd till aktiv problemlösning.

                               

                                                                                                                                                                        

                                                                                             

 

                                                                                                                                        abskonsult@hotmail.com

                                                                                                                                        0733 161652

 

                                                                                Home

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt