DEMENS

"Demens (av latin dementia 'vansinne' av mens 'sinne'[1]) är ett syndrom (en samling symtom) som innefattar en störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning. Demens innebär en kognitiv reduktion där som är så allvarlig att det innebär en påtaglig eller invalidiserande oförmåga. En mildare kognitiv reduktion benämns lätt kognitiv störning (mild cognitive impairment, MCI).[2]"  Källan www.wikipedia.org

 

"De flesta fall av demens drabbar äldre personer, senil demens. Bland människor över 80 år räknas demens som en folksjukdom och man räknar med att var 5:e person över 80 år har drabbats av någon typ av demenssjukdom. Demens kallas även senilitet, vilket betyder gubbaktighet, ålderdomssvaghet. Ordet senil kommer av latin sẽnilis av sẽnis gubbe[3], se SAOB. Demens som drabbar medelålders kallas presenil demens. Senil demens betraktades länge som en oundviklig följd av åldrandet men numera vet man att demens beror på hjärnskador som kan ha orsakats av hundratals olika sjukdomstillstånd.[4]" källan www.wikipedia.org

 

"Demens brukar ofta kallas de anhörigas sjukdom[5] eftersom familj och vänner med nära kontakt till den sjuka ofta i hög grad brukar påverkas. Exempelvis kan det hända att den dementa inte kan sköta sina dagliga rutiner eller inte längre hittar hem." Källan www.wikipedia.org.

Min erfarenhet är att demens relateras betydligt tidigare men det är svårt att upptäcka. Inte minst när det handlar om t ex vitaminbrist, tidigare eller förvärvade hjärnskador vid vuxen ålder.

Oavsett behöver anhöriga betydligt mycket hjälp för att klara av att leva med den drabbade. Det är inte alltid självklar att du får stöd utifrån lagarna som finns. Den drabbade har många gånger ingen vetskap om själva problemet vilket den kan inte be om hjälp.  Jag och min familj vet väl då mamman har demens.

 

             Tillbaka Home

 

 

 

 

 

       När allting tycks ta slut står hoppet kvar

Boka tid abskonsult@hotmail.com