FOBI

För ca 25 år tillbaka fick jag en patient som ville bli av med sin fobi. Då när det uppstod kunde patienten inte alls företa sig annat än att överge det hon höll på med. Patienten tog beslut att söka hjälp efter att patienten lämnade sin bil mitt på en motorväg och sprang därifrån.

Patienten tänkte inte på varken sin- eller andra säkerhet.

Denna patient var min första privat patient som visade så stark fobi att patienten hade blivit fast i sin sociala utveckling.

Fobin påverkade allt omkring patienten. Allt patienten höll på med drabbades av denna starka kraften som krossade denne invärtes och påverkade negativt på dennes omgivning.

Patienten blev av med sin fobi efter en tid behandling.

En dag då jag stod vid en affär slog någon lätt på min rygg, när jag vände mig visade sig att det var denna patient som stod där. Det hade gått över tre år sedan vi hade avslutat behandlingen. Jag behövde inte fråga hur det var för att dåvarande patienten berättade medan denne kramade mig. Allt hade gått som patienten förväntade sig och hade hittills lyckas med allt denne hade planerat. Utöver det bad patienten mig att jag skulle träffa dennes barn. Patienten var en lycklig mamma som inte behövde lämna bilen och barnen mitt på en motorväg.

En irrationellt handling kan man utveckla att bli något hanterbar.

               På www.wikipedia.org kan man läsa följande:

               "De flesta psykologerna och psykiatrikerna delar in fobier i tre  kategorier: [5][6]
  • Agorafobi - en generell rädsla för att lämna sitt hem, eller en familjär "säker" plats, och för de möjliga panikattackerna som kan följa med. Agorafobi är den enda fobin som behandlas som ett medicinskt tillstånd.

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde utgåvan (DSM-IV), så är social fobi, specifik fobi och agorafobi subgrupper under ångestsyndrom.

Många av de specifika fobierna, som rädslan för hundar, höjder, spindlar och så vidare, är utvecklingar från rädsla som många människor har. Människor med dessa fobier undviker bestämt de enheter de är rädda för.

Fobier varierar i olika barskhet hos individer. Vissa individer kan enkelt undvika saken de är rädda för och lida av en relativt mild rädsla. Andra lider av en fullfjädrad panikattack med alla dess tillhörande avaktiveringssymtpom. De flesta individerna förstår att de lider av en irrationell rädsla, men är maktlösa i att försöka stoppa den inledande panikreaktionen". Källan wikipedia.

 

Sedan då har jag träffat många människor med olika sorters fobier. Från en "lindrig fobi" till de "svåraste hanterbara fobier". De människorna har lär mig att man kan tillåta sig lindra sitt problem och inte behöva bli hindrad av att leva lycklig utan rädsla för att överaskas av det man fruktar. Man kan ge problemet sitt rätta perspektiv, utan onödigt ångest.

 

Man behöver inte älska alla djur, insekter, platser och för den sak skuld inte alla människor heller. Man behöver inte låta sig hindra att ha ett dräglig och välbefinnande liv. Det är bortkasta rätten till ett välbefinnande.

Du borde söka hjälp för ditt problem och tro på att du skall lyckas att njuta din tillvaro.

 

                                    Tillbaka   Home