HABILITERING

 

 

 

När en varaktigt funktionssänkning drabbar en antingen i början av ens liv eller senare kan man ha rätt till Habiliteringsåtgärder. 

 

Inom Lanstinget finns det Habilitering där du skall få hjälp med utredning och fortsatta åtgärder. Men kön är lång och ibland kan det ta upp till två år att få en psykologisk utredning.

 

Det finns vårdgaranti som du kan åberopa.

 

Man behöver hjälp med att förstå sin situation.

 

Det kan vara svårt att leva efter en olycka eller sjukdom som drabbar en så svårt att man inte längre kan vara den man var och inte heller med rehabiliteringsåtgärder kan uppnå den nivån man en gång hade. Trots alla rehabiliteringsåtgärder så kommer man inte lång.

Man får funktionssänkningar som gör att livet tar en helt ny vändning och inte till det bästa. Utöver det får man psykiska besvär.

 

 Man kommer på att man inte är som alla andra och känner sig utstött och ej välkommen. Folk skrattar och/eller vänder sig bort som om de inte vill konfrontera en.

Det finns saker och ting i livet man inte kan förändra och en av dessa är andras okunskap och sättet att bemöta andra värdigt. Men man behöver inte klandra sig själv för det.

 

 

Oavsett blir det svårt att acceptera sitt nya liv.

 

Hur kan man acceptera den man är när man inte känner igen sig själv?

Är det svårt att inse att man inte längre kan vara densamma?

Att man ser sig i spegeln och kanske klandrar sig själv för det som här hänt?

 

 

Du har rätt att både utredas korrekt och få stöd i form av samtal med experten som t. ex. leg. psykoterapeut.

 

Se till att få hjälp.

 

Om Lansting inte kan erbjuda dig detta inom Habilitering pga lång kö har du rätt att kräva komma till en privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut. Tveka inte att ansöka.  

 

                                   

                                                                Ring 0733161652                                    Home

 

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt