HJÄRNSKADA 

 

Under mina år som psykolog har träffat många människor som har fått irreversibla hjärnskador och därmed förlorat flera viktiga intellektuella och fysiska funktioner.

Inget är rysansvärdare att vakna ur en olycka och upptäcka att man inte längre kan vara den som var. Att drömmarna är inte lägre möjliga och se livet man hade framför sig försvinna ur synen.

Man skall börja lära sig ett nytt sätt att leva och vara.

Man skall lära känna igen sig och studera hur det ligger till.

De funktionerna som inte finns längre skall man se till att acceptera men inte tappa tron att man kanske kan återuppta mycket av dessa om man tränar. Varför ge upp.

Bevisligen har flera människor med funktion förlust återuppta dessa till många porcent då dem tränade till det. 

Visst behöver man hjälp och man skall vara tillgänglig att ta den. Du skall vara positiv även när det verkar hopplöst.

Som anhörig skall man acceptera att man inte längre har att göra med samma person som den var t ex förrän en olyckan, utan en ny person som kommer att bete sig annorlunda och som kommer att behöva mycket stöd, omsorg och förtröstan. Men du som anhörig kommer också att behöva det eftersom även din framtid och dina visioner förändras. Livet blir inte som det har varit utan man tvingas att skapa en ny mening. Det är inte lätt att skapa mening där det verkar hopplöst. För det behöver du rätt stöd och hjälp.

Du kan få hjälp i din kamp av professionella yrkeskategorier som du kan hitta antingen inom privat hälsoverksamhet så som inom sjukvården. viktigt att du tar hjälp, för det lönar sig för att skapa en välbefinnande.

  +

 

 

 

 

 

 

 

EFTER MÖRKRET KOMMER LJUSET          

 

HOME