KRIS

 

 

 

 

Alla känner igen ordet och tolkningen över innebörden av  situationer som i livet vi hamnar i.

 

Vi har normativa kriser som är bra för oss människor och hjälper oss att utvecklas och formas i

det samhället man lever i.

 

En psykisk kris drabbar oss alla under vårt liv.

 

Den psykiska "normalkrisen" kännetecknas av

- Att Individen upplever att ett viktigt behov är starkt hotat.

- Att självbild är på väg att rasa.

- Att den drabbade kan känna stark ångest. Härjämte får man ofta smärtor och andra psykosomatiska reaktioner.

 - Att den krisdrabbade behöver hjälp.

 

Psykiska kriser kan uppstå till exempel vid dödsfall av en familjemedlem eller vän, att man blir utsatt för ett brott eller en olycka eller om man går igenom en skilsmässa. Ibland drabbas man av många svåra händelser samtidigt.

Man kan i början hamna i ett tröstlös och förtvivlad tillstånd, för att man senare kan man ta till sig det som har skett.

Det är inte alltid man klarar det själv.  

Efterhand kan man med hjälp av andra börja se realistiskt på det som har hänt och efter en tid däröver kan man  återfår förmågan att glädjas över vad livet har att ge, utan att man har glömt bort det som har skett.

Det som har hänt kan alltid återkomma som ett smärtsamt minne senare i livet.

 

 

Boka tid hos mig. 0733161652      

 

 

 Tillbaka  Home