Habilitering

 

         

 

 

 

Psykologhjälp har man rätt till.

 

Man måste ha rätt till en värdig och dräglig tillvaro även om man har en eller

flera handikapp.

 

Man skall ha rätt till adekvat sysselsättning och inte minst hjälp att hitta

de bästa förutsättningarna för den.

 

Socialstyrelsen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,

garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor,

att de får hjälp i det vardagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

 

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 

LSS ger rätt till 10 insatser

 

LSS är ett komplement till andra lagar

 

Gå in på följande sidan för att veta mer:

www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19930387.htm

Man har rätt till psykolog kontakt, psykoterapeut och assistenterna har rätt till handledning.

Jag kan även handleda assistenterna och anhöriga för att få bästa möjliga arbetsvillkor som ger

arbetsplatsen och boende en fin plats att vara i.

Det förbättrar förutsättningar för era brukare/patient.

Ring 0733 161652

 

Home Psykologutredning

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt