HANDLEDNING

 

 

 

 

 

 

 

      Att vara lyhörd och klarsynt är inte självklart,

      men den som tillåter sig att vara det har mycket att vinna.

 

      Handledning är för att få hjälp att öppna otänkbara möjligheter.

      Det är för att kunna se andra perspektiv på det man sysslar med.

 

      Nyfikenhet är och har varit den bäste drivkraften som har gjort att vi

      människor har uppnått sådana här framgångar. Tillsammans med det har

      människan sett till att handleda andra för att kunskapen skall gå vidare.

      Detta har gjort att nya rön och disciplin har bildats.

 

      Din öppenhet för nya sätt att hantera saker och ting kan tillåta

      dig känslan av frihet och framgång.

  

      Handledning är för en ständig förbättring

 

    

                                                           

    Home

    Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt