PSYKOTERAPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är legitimerad psykoterapeut sedan 1997. 

Utöver min erfarenhet som psykoterapeut har jag sedan 1986 skaffat mig erfarenhet inom klinisk behandling av

öppen och sluten psykiatrisk vård, habilitering, rehabilitering, skolan och hjärnskadeutredning.

 

 

Jag tillämpar psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi + hypnoterapi

 

 

INDIVIDUALTERAPI.

 

Utifrån Din konkreta situation väljer vi i samråd den mest lovande terapiformen.

 

 

DYNAMISK GRUPPTERAPI.

 

Mål :  Förståelse för relationers dynamik + realistisk självuppfattning.

 

Psykoterapi hjälper där annan hjälp ej är effektiv – relationsproblem + mobbning löses inte genom sjukskrivning eller lugnande medicin.  Målet är att förbättra sin förmåga till konstruktiv problemlösning.

 

 

 

 

Vill du så kan du.

 

Home

 

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt