Intelligenskoefficient

 

 

 

 

 

Psykologkonsult

Psykoterapi

Handledning

Rehabilitering

Habilitering

Utredning

Behandling

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLBAKA  HOME

 

 Den kognitiva förmågan kan mätas med hjälp av psykologiska tester från man är barn till vuxen ålder då över 70 års ålder.

Mättningen av dessa kan hjälpa till att få fram en helhetsbild av den generella intellektuella förmågan samt belysa dessa olika förmågor som bygger upp vårt intellekt.

 Man mäter verbala - aritmetiska - varseblivnings - visuospatiala funktioner - flexibilitet och snabb omställningsförmågan - perceptuell analys -  visuospatial organisationsförmåga med koppling till begreppsbildning, allmän och abstrakt logisk förmåga, perceptuell snabbhet, strategi för avläsning, visuomotorisk koordination, arbetsminne, koncentration, visuellt minne och allmän bearbetning av intryck och inlärningsförmåga samt icke verbal begreppsbildning.

 Resultatet hjälper till att välja t ex rätt arbetsområde eller få fram vilka förutsättningar man har för att återuppta studierna.

Med rätta förutsättningar kan man få mer av våra förmågor och starka intellektuella sidor då arbetet man utför blir roligare, givande och berikande.

 Tänk att intellektuella förmågan kan drabbas för nedsänkningar t. ex. om man under sin uppväxt eller under det vuxna livet har fått stark trauma i huvudet - syrebrist - kostbrist . Även om man blivit utsatt för toxiska medel - missbrukar eller sniffar medel som kan skada hjärnans funktion. En skadad hjärna kan inte restaureras men man kan hjälpa till att förbättra förmågorna inom de friska delarna. Tänk att barnen under tiden som de växer upp i FOSTERSTADIET kan bli skadade OM T EX denna mamma dricker sig berusad eller använder narkotika, eller arbetar med toxiska medel utan att använda rätt skydd. vid FÖRLOSSNINGEN kan och också förekomma hjärnskador t ex syrebrist. Allt detta påverkar barnets kognitiva utveckling.

Ännu yngre man är vid t ex olyckan som påverkar vår hjärnan lättare är att återuppta förlorade funktioner men det är ingen garanti. Ännu längre tiden går utan träning och stimulans sämre är möjligheterna att funktionerna kan få liv igen.

En skadad hjärna kan visa fel på rörelser, tal förmågan, språk, numeriska - och språkliga funktioner, social attribut. Dessa kan påverkas  partiellt  så som helt.  

                          Lär dig att satsa på dig själv i första hand, det tjänar både du och din omgivning. Du får ett drägligare och berikande liv.

Du genomgår en psykolog utredning och får sedan hjälp med att gå vidare med t ex speciella träningsprogram som kan ge dig bättre fortutsättningar att lyckas med det du vill.

Det kan också vara bra att veta hur det ligger till med vår intellektuella förmåga ifall olyckan är framme då kan man göra en jämförelse vilket lättare kan det hjälpa dig att få igenom din rätt till skadestånd vid en tydlig påvisad intellektuell nedsänkning.