MENTAL TRÄNING

Jag är av den uppfattning att alla som vill göra något, vill göra det så bra som möjligt utifrån dennes specifika förutsättningar.

 

Förutsättningar går alltid att förbättra genom att få rätt och adekvat fokus.

 

Hur gör man det?

 

Din vilja och dina förutsättningar skall komma i balans. Dessa skall uppnå en proportionell och realistisk nivå.

När du har kommit hit har du tagit bort onödiga hinder. Härifrån startar ditt arbete för att höja din prestation dit du inte trott dig kunna göra tidigare.

 

Med mentalträning lär du dig steg för steg att utnyttja dina styrkor helt till sin fullo. Du minskar omotiverade skador. Ditt mål delas i rätt sakenligt steg för att hålla rätt motivation och viljeinriktning.

 

Jag kan hjälpa dig att uppnå ditt mål och att kunna bibehålla uthållighet under än längre tid.

 

Det kan hända att du ser det som andra inte ser och hittar det som andra inte hittar.

 

 

Home  TILLBAKA

 

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt