Överviktig 

Min erfarenhet med överviktiga människor som har sökt psykiatrisk hjälp har gett mig

en bild som inte alltid har överstämt med det dem sökte för, alltså att få hjälp med sin

fetma, sitt utseende, sin lidande över att inte kunna vara den de innersinne så gärna

skulle vilja vara.

Den bilden av sig själv har blivit förvrängt och kampen har plötsligt fått en helt annan

dimension. Detta har skapat en återvändsgränd och en ond cirkel har formas för att

egentligen  helt komma ifrån essensen av det verkliga problemet.

Ursäkten och bortförklaringar har blivit många och kan räknas som experter på

att lura sig själva.

Vi har genom tiderna kunnat se olika TV program om hur mycket

överviktiga människor är beredd att kämpa för att uppnå sitt mål.

Men för de flesta som uppnår det målet är återvändo ganska snart till det som varit.

Många undrar varför när man har kunnat lägga så mycket själ i kampen för att

komma till en kropp form som de egentligen har känt sig bekväma i.

Varför?

Brist på uthållighet. Nej.

Brist på självrespekt. Nej

Vår kropp är en av dem starkaste försvar när vår medvetna inte kan bära det

som vår omedvetna gärna vill tränga fram. Skyddet mot det onda och verkligheten

blir nödvändigt att linda och hålla isolerad.

Tar du bort detta tvingas du att konfronteras med det onda - med det ursprungliga.

Vi skall inte slå oss blinda på detta för att även här finns klara betingade och genetiska

orsaker som måste tas om hand. Likaväl om du ser dig omkring

kan man konstatera att det inte behöver bara det

enda bevekelsegrunden. Då, för att du skall njuta av ditt liv skall du först se till

att du rensar i din egen skafferi och slänger allt gammalt.

Allt det du gör skall vara för din skull. Lyft upp på ytan det som tynger

och omedvetet tvingar dig att vara den du ogillar.

Våga se dig själv som den du just är och därifrån påbörja en förändring.

kom ihåg att vandra även i ditt förflutna under tiden du kämpar då

undviker du att kämpa mot väderkvarn.

 

Home TILLBAKA

 

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt