STRESS

 

Jag är övertygad att alla känner igen ordet stress.

Jag skulle också kunna med säkerhet säga att alla någon gång känt sig stressad.

Situationen och vårt förhållningssätt kan avgöra hur stressad man kan känna sig.

Vår personlighet hjälper oss att hantera olika situationer och att välja strategier för att lösa det som krävs av den för att lyckas.

Vi ser omkring oss de som stressar mycket och klarar av det år in och år ut utan att dra till sig några men. Men vi ser också de som stressar och efter en tid inte längre klarar av det och faller ihop.

Det är inte svårt att förstå att vi är olika och att vi har olika grader av stress tolerans från låg till hög.

Men när man drabbas av negativ stress är det ingen som behöver så mycket av det för att börja må dåligt.

Denna sort är ytterst skadlig och påverkar människornas psyke så pass att man i slut ända kan få hjärnkrympning.

De senaste forskningarna inom detta område har konstaterat att den som drabbas av denna sortens stress hamnar efter en tid med psykiska och kognitiva nedsatta funktioner.

Det gör att vederbörande förlorar också möjlighet att ha en värdig social kontakt.

Om detta håller i sig länge är faktumet att funktionerna inte träder fram och problemet kvarstår.

Det är du som måste se till att göra det som behövs för att ändra på det som är viktigt för dig.

Det är du som kan ändra på ditt förhållande och skapa nya förutsättningar för att trivas i det korta livet du lever i.

Den negativa stressen märks ibland inte och ibland  tillåter man sig att vara i och stanna kvar i situationer som för en känns hopplösa men som i andra ända hoppas man på att den skall förändras.

Vänta inte för länge, det krymper.

Att vara rastlös är tecken på att du är in i negativ stress.

Känner du dig med ständig obehag och vill göra saker men inte klarar av att göra det, är du ganska säkert på vägen att fördjupa dig i en negativ stress.

Kan du inte styra detta själv och vet inte heller hur du skall komma ur det, sök hjälp.

Hjälpen kan finnas omkring dig, men om den inte är tillräkligt skall du gå vidare och försöka hitta någon utanför din kräts.

Om du upptäcker att problemet har gått alldeles för lång och inget av det du har försökt hjälper dig skall du definitivt söka professionell hjälp.

Varför sparar i sig själv för när hjärnan är redan krympt har du mindre möjlighet att skapa andra förutsättningar för ett värdigare liv.

Så satsa på dig i god tid.

Man väljer och tar konsekvenserna.

Man lever i vilket fall som helst bara en gång.

Att njuta är att slappna av och därmed bekämpa stress.

 

 

HOME  Tillbaka

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt