Jobbcoach

Armando   Baeza Soto
Tel 0733 161652
abskonsult@hotmail.com

 

 

   

 

http://seniorkompetens.host56.com/images/CoachBirgitta_m_0143.png

http://seniorkompetens.host56.com/images/CoachBirgitta_m_0143.png

 

 

Namn:         Armando Baeza Soto
Målgrupp:  Tjänstemän, Kollektivanställda, Akademikerna, kommunalanställda, offentliganställda, Transport
 

 

Verksam:    Skåne
Leg
psykolog

Leg psykoterapeut

   

 

Förslag till hur jag kan stödja dig

Vara en samtalspartner: Ibland kan framtiden se ut som enbart ett stort mörklagt problem och hopplöst att reda ut. Det kan vara som att bestiga ett berg. Du har idéer, men vet inte hur du ska göra. Du har många frågor men ingen som kan svaren. Jag har varit mångsysslare och har ett brett register från olika arbetsplatser. Där det finns problem hittar jag lösningar och lär dig hantera möjligheterna. Jag hjälper dig även med djupare samtal för att komma vidare.

Målsamtal. Framtidsplanering:
Min erfarenhet i arbetslivet har gett mig stor kunskap inom olika yrkesområden, och jag kan hjälpa dig att inledande belysa dessa för att du sedan skall kunna välja det som du kan tycka passar dig bäst. Jag hjälper dig även med målbeskrivningen, att dela upp målsättningar för att på bästa och lättaste sätt nå dit du vill komma, samt konkretisera ett sätt att ta dig dit. Vi skriver en handlingsplan och arbetar vidare med en väl strukturerad metod för bästa resultat.
7 steg: * Kartläggning * Självanalys * Behovsinventering * Resursinventering * Målanalys * Målformulering * Handlingsplan

Personlig marknadsföring:

Om du behöver hjälp med att marknadsföra dig, så hjälper jag dig med ditt CV och presentationsbrev, samt ser över dina referenser och arbetsintyg. Vi går igenom presentationsteknik, intervjuteknik, marknadsföring och att arbeta med nätverk. 
Provanställning eller praktik kan ibland vara en bra väg till fast anställning. Vi ser till att gå genom detta och tar fram lösningar. Här finns det möjlighet till ekonomiskt ökat stöd. Jag handleder dig med allt detta och visar vägen.

Hur:
Våra möten kommer att ske en gång per vecka under en 3-månadersperiod. Du väljer att göra det personligen, per telefon eller via internet, beroende på dina behov och förutsättningar. Jag kan visa hur man på bästa sätt kan hantera IT-teknik för bästa kontakt oss emellan.  Du kan få hjälp under perioden med det som passar dig bäst.

Detta är jag - min kompetens och erfarenhet:

Jag är en man som gärna ser positivt på tillvaron även när det ser mörkt ut. Alla tillstånd i livet kan förändras när man själv vill, väljer och tar konsekvenserna av valet. Jag lär ut rätt proportionellt mod och adekvat acceptans av dina förutsättningar.
Jag har varit mångsysslare. Har två högskoleutbildningar. Dels som matematik- och statistiklärare, dels som psykolog och psykoterapeut. Jag har arbetat med många olika sorters yrkesmänniskor inom såväl privata som offentliga organisationer med såväl högutbildade som lågutbildade. Jag har även en gedigen erfarenhet av arbete med utbildning och kompetensutveckling, liksom även att arbeta med människor i förändring. Detta innefattar bland annat habilitering, rehabilitering och människor i kris. Jag har varit en livscoach för många och följt deras förändring och utveckling.

            Home

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt