HANLEDNING

 

 

 

 

 

Jag kan tillsammans med dig och dina medarbetare arbeta för att hitta bättre arbetsförhållande och därmed uppnå bättre arbetsförutsättningar.

 

En av mina tidigaste erfarenhet inom handledning var inom Landsting i en kvinnlig intagningsavdelning. Min karriär tog just där fart i en av dem svåraste och därmed givande handledningsplats man kan tänka sig.

En intagningsavdelning med patienter som kommer in med psykos, djup depression, ohållbar ångest, självmordsbenägna, fobi,  manodepression, mm. De och personalen behövde handledning för att gå vidare.

 

Den erfarenhet har följd med olika andra erfarenheter inom narkotika och alkohol missbruk, handikapp omsorgen, behandlingshem för kriminell belastade ungdomar, personliga assistenter för lindriga och multihandikappad patienter, sjukvårdspersonal inom sluten och öppen psykiatriskvård, rehabilitering och habilitering, samt inom socialtjänsten.

 

Jag, tillsammans med dig och dina medarbetare, kan hitta lösningar på era problem.

 

 

Jag har varit arbetare - ledare -samordnare och chef. vilket det har gett mig större möjlighet att förstå arbetaren, ledaren och chefen bakom människa.

 

Organisationsutveckling behövs.

 

 

 

Home TILLBAKA

 

Psykologkonsult   Psykoterapi    Handledning    Rehabilitering   Habilitering   Utredning   Behandling  Kontakt