Psykologkonsult

Psykoterapi

Handledning

Rehabilitering

Habilitering

Utredning

Behandling

 

ARBETSGIVARE

Vad behöver ditt företag hjälp med?

 

 

·  Personalkonflikter

· Långtidssjukskrivna

· Förbättra personalprestationer

· Förbättra psykosocial arbetsmiljö

· Systematisera arbetsmiljö i kaos

· Öka antal friskskrivna

· Öka omsättningen

· Kompetensutveckling

· Effektivisera ledarskap

· Minska stress, utbrändhet och utmattning

· Att förhindra medarbetares sabotage

         Skapa ett trivsam arbetsmiljö

 

Beställd tid för diskussion

Ring Armando 0733 161652 eller

e-posta till abskonsult@hotmail.com

 

 

Home TILLBAKA

 

 

 

 

 

ORGANISATIONSUTVECKLING